Ukoliko pripadate grupi vlasnika koji hrane svoje ljubimce komercijalnom suhom, granuliranom ili mekom,  konzerviranom hranom vjerovatno ste nekad došli u situaciju da pas počne da odbija do tada omiljenu hranu. Obično se pomisli kako je pas razmažen i traži nešto novo na meniju. Međutim, da li ste se pitali da se možda ne radi o vašoj greški pri čemu je hrana promijenila svojstva pa se psu više ne sviđa. Evo nekoliko savjeta kako da skladištite granule i meku hranu kako bi ostala svježa sa idealnim nutricionim svojstvima.

  1. HRANU DRŽITE U ORIGINALNOM PAKOVANJU

Danas je ambalaža, pogotovu visokokvalitetne hrane dizajnirana tako da se sadržaj štiti od svih stranih elemenata i održi svježinu što je moguće duže. Uglavnom se koriste različiti tipovi patent zatvarača, ali važnu ulogu igra i unutrašnji dio ambalaže. Pored toga, na ambalaži se nalazi istaknut rok trajanja hrane pa to može biti dragocjen podatak ukoliko je potrebno hranu povući iz upotrebe. To je posebno značajno ukoliko se radi o velikim pakovanjima ili hranu nabavljate za duži vremenski period unaprijed.

  1. MEKU, KONZERVIRANU HRANU NEMOJTE DRŽATI U OTVORENOJ KONZERVI

Kada jednom otvorite konzervu, hranu izvadite i prebacite u posudu sa poklopcem koji neće dozvoljavati prodor vazduha. Najbolje je u ovako upakovanu hranu držati u frižideru. Ukoliko ostane u konzervi, uticaj vazduha će doprinijeti oksidaciji metala od kojeg je napravljena konzerva što će direktno uticati na kvalitet hrane.

  1. HRANU NE IZLAŽITE UTICAJU VAZDUHA

Vazduh i vlaga u okolini u kojoj čuvate hranu mogu bitno da utiču na brzinu kojom se hrana degradira. Pored toga povećava se rizik od zagađenja prašinom i drugih patogena kao što je Salmonela. U slučaju vlažne hrane, dolazi do brzog sušenja što dovodi do gubitka velikog broja osobina zbog kojih je ona privlačna psima. Ukoliko nabavljate hranu u ambalaži koja ne omogućava zaštitu od vazduha, nabavite plastične ili metalne kutije namijenjene čuvanju hrane za kućne ljubimce. One su dizajnirane tako da ne dozvoljavaju izloženost sadržaja vazduhu.

  1. NE IZLAŽITE HRANU SUNČEVOJ SVJETLOSTI

Izlaganje kesa ili kutija sa granulama direktnoj sunčevoj svjetlosti dovodi do dizanja temperature i procenta vlage u unutrašnjosti ambalaže. Ovo također može da utiče na nutritivna svojstva hrane, različite sastojke i naravno, stvori uslove za razvoj mikroorganizama. Uostalom, gotovo svi proizvođači hrane za pse preporučuju da se hrana skladišti na tamnom i hladnom mjestu.

  1. PAZITE NA ROK TRAJANJA HRANE

Na svakom originalnom pakovanju, dakle ne na onim koje nabavljate razmjeravanjem iz velikih vreća, jasno je naglašen rok upotrebe hrane. Obično se naglašava „da je hrana upotrebljiva do… (pa datum)“ ili „rok upotrebe do…(pa datum). Prvo pravilo je da ne kupujete onu sa isteklim rokom upotrebljivosti. Drugo pravilo je da prilikom kupovine hrane kojoj uskoro ističe rok dobro proračunate da li će se ona potrošiti prije isteka naznačenog roka. To se posebno odnosi na akcijske ponude proizvođača ili prodavaca sa velikim popustima. Uobičajeno je da trgovci i proizvođači koriste velike popuste i akcije tipa 1 + 1 GRATIS kako bi se oslobodili zaliha kojima uskoro ističe rok trajanja.

  1. NE MIJEŠAJTE STARU I NOVU HRANU

Ukoliko ste u iskušenju da preostalu količinu stare hrane pomiješate sa novom, tek nabavljenom nemojte to učiniti. Stara hrana takođe može da utiče na kvalitet i nutritivna svojstva. Neka pas pojede svu preostalu hranu, pa onda pređite na novo pakovanje. Ukoliko je staroj hrani istekao rok upotrebe, slobodno je bacite.

Hrana kojom hranite svog psa je jedan od najvažnijih faktora očuvanja dobrog zdravstvenog stanja. Ne zaboravite da mnoge bolesti nastaju upravo zbog neadekvatne ishrane, lošeg izbora ili lošeg čuvanja hrane. Suha, granulirana ili vlažna, meka, konzervirana hrana imaju mnogo prednosti ali također zahtijevaju da se sa njom pažljivo i propisano postupa.

Izvor: petface.net

(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *